van boven
in oldebroek

Afstamming


Inleiding
StamboomInleiding

In 1812 begint in Nederland de burgelijke stand, wat inhoudt dat alle inwoners met voor- en (dat is dan nieuw) achternaam in het bevolkingsregister ingeschreven moeten worden. Voor die tijd bestond er geen verplichting om ergens vermeld te zijn, maar werden de namen van de meeste inwoners bijgehouden in de doop-, trouw- en begrafenisboeken (DTB- registers) , naar de beheerders ook kerkboeken genoemd. Deze boeken beginnen rond 1600.
Aangezien de meeste Nederlanders lid waren van een kerk, zijn zij dan ook vermeld. Een verschil met de officiele registers van 1812 was dat de mensen in de kerkboeken meestal vermeld werden met hun voornaam en de toevoeging van de naam van één van de ouders met de vermelding zoon (of dochter?). De naam Henric Eimberts betreft de persoon Henric die een zoon was van Eimbert, de s staat hier waarschijnlijk als afkorting voor zoon (-zen, -sen, -s, meerdere schrijfwijzen zijn mogelijk, afhankelijk van gebied, uitspraak en persoon). De toevoeging zoon wordt niet altijd gebruikt.

Zo is het mogelijk om redelijk betrouwbaar in de DTB-boeken terug te gaan in de tijd, tot zo rond 1600. Voor voorname families (regenten, adel: blauw bloed) werd al veel langer de afstamming bijgehouden, maar met adel zijn de Van Bovens niet in aanraking gekomen. Overigens is dit namensysteem in IJsland nog steeds gebruikelijk, zo'n 90 % van de bevolking gebruikt als achternaam de naam van de vader of moeder met de toevoeging son of dottir.

In de 70-er jaren begint pa belangstelling te krijgen voor onze voorouders en gaat op het gemeentehuis de archieven onderzoeken. Alle namen van Van Boven worden opgeschreven, en met elkaar vergeleken of er een familieband aanwezig is. Dit laatste blijkt in de gemeente Oldebroek inderdaad het geval te zijn. Als pa niet verder terug kan in de archieven van de gemeente (vanaf 1812, openbaar tot 1960) moet er gezocht worden in de DTB-boeken. Deze liggen deels bij de kerken zelf (Hervormde kerk), deels bij het provinciaal archief in Arnhem.
Het zoeken lijkt op dat van de bekende speld in de hooiberg, maar enig houvast is er wel. Het was vroeger de gewoonte om het eerste kind naar de ouders van de vader te noemen, het tweede naar moeders ouders. Aan de naam kon je dan een ouder en een grootouder afleiden met de juiste afstammingskant, en was het eerste begin van een stamboom gemaakt. De moeilijkheid is dat niet altijd het eerste kind naar vaderskant vernoemd wordt, maar soms de eerste zoon, en de eerste dochter naar moederskant. Volledige zekerheid over afstamming kun je tussen 1600 en 1812 niet krijgen.
Stamboom

In 1751 wordt er een Jan (Henrics) geboren, kind van Henric Driessen en Wijchmandjen Henrics, die op een bepaald tijdstip de naam Van Boven aanneemt. Onbekend is wanneer hij dat doet, het is in ieder geval gebeurd voor de officiele inschrijving van staatswege, aangezien Jan Hendriks al in 1800 overlijdt. Hij blijkt de stamvader te zijn van de Oldebroeker Van Bovens, die zich ook buiten de gemeente Oldebroek, meestal in naburige gemeenten, gevestigd hebben.

In het kort zal ik hier mijn afstamming weergeven, voor de volledige stamboom van de families Van Boven (en Spijkerboer) verwijs ik naar Hendrik van Boven , de site van mijn zuster Bertha. Hier kun je ook de volgende generaties aantreffen, en voor zover deze ontbreken, zelf de gegevens aanleveren.
Waar sprake is van een voorouder van Van Bovens in een bepaalde plaats, moet je dit lezen als dat daar (een aantal) nakomelingen van deze persoon wonen, maar het is niet meer dan een globale aanwijzing. Natuurlijk hoeven niet alle Van Bovens in die plaats of streek van hem af te stammen.

 

Henric
(geboren voor 1600)

|

Eimbert Henric
(geboren 1e kwart 1600)

|

Henric Eimberts x Annichjen Aalts
(geboren 2e kwart 1600)

|


Dries
(gedoopt 1672)
x Celighjen Hartgers
Aaltje
(gedoopt 1673)


|


Henric
(1698)
Lambertjen
(1700)
x Hendrik Albertsen
Henric
(1704)
Henric
(1706 - 1785)
x Wijchmandjen
Henrics   
|


Dries
(1740-
1741)
Dries
(1741-
`1814) xHendrikje Hendricks
Steintjen
(1743-?)
x Jan Joosten
Hendrick
(1744-
1826)
Celia
(1747-
1822)
x Dries
Hendrics
x Tijmen
Groen
Jan Pieter
(1751-?)
Peter
(1755-?)


Deze Jan (Hendriks),een tweelingbroer van Pieter, liet zich ook Van Boven noemen. Hij is de stamvader van alle Van Bovens in Oldebroek en omgeving.

Blijft de onbeantwoorde vraag welke achternamen de broers van Jan aangenomen hebben. Hun nakomelingen, als die er zijn, hebben tot deze generatie de zelfde afstamming. Bij een gelijke achternaam was niet Jan, maar zijn vader de stamvader geweest.

 

 

Jan van Boven (1751-1800)
x Jannetje (Gerrits) van Ommen

|


Hendrik
(1779-1803)
Gerrit
(1780-1873)
Wichertjen
1782-1783)
Gerritje
(1783-1858)
Peter
(1784-1859)
Jacob
Dries
(1788-1875)
Jannetje
(1790-?)
Jantje
(1791-1865)
Stijntje
(1793-1801)
Reintje
(1794-1850)
 Gerrit is de stamvader geworden van de Heerder en Kamper Van Bovens, de overige zonen, op Jacob na, sterven in mannelijke lijn uit. Jacob heeft als bijnaam 'Jouk van Boven ût de Koele'.Jacob van Boven (1786-1871)
x Matje Koele

|


Jannigje
(1813-1859)
Gerrigje
(1815-1886)
Jan
(1816-1887)
Jantje
(1818-1898)
Hendrikje
(1820-1883)
Hendrik
Gerrit Jan
(1823-1903)
Stijntje
(1826-1899)
Aartje
(1828-1873)
Beerdje
(1829-1875)
Matje
(1831-1887)
 Jan sterft uit in de mannelijke lijn. De meeste Van Bovens uit Oosterwolde en Wezep stammen af van Gerrit Jan, voor de Oldebroekers is Hendrik de voorouder.


Hendrik van Boven (1822-1870)
x Hendrika Veldkamp

|


Jacob Lubbetje
(1858-1947)
Rijk
(1860-1893)
Matje
(1863-1940)
Grietje
(1868-1947)Met Jacob is mijn grootvader bereikt.
Rijk sterft ongetrouwd in een gesticht in Deventer.


Jacob van Boven (1856-1940)
x Jantje van de Werfhorst (1869-1936)

|


Hendrika
(1897-1962)
x Cornelis Spronk
(1894-1959)
Jacoba
(1898-1902)
Evertje
(1899-1986)
x Jacob van de Werfhorst
(1897-1945)
Hendrik
(1901-1985)
x Hendrika Spijkerboer
(1908-1987)
Jacob
(1904-1992)
x Lubbigje Spijkerboer (1907-1989)
Rijk
(1907-1959)
x Harmpje Spronk
(1909-2006)

 

"Ondergetekende" (1950) is het tiende ("negende") en jongste kind van Hendrik van Boven en Hendrika Spijkerboer, en het op één na jongste kleinkind van Jacob van Boven.

De grootouders zijn uit het gezichtsveld verdwenen.
Vanaf 5 april 2006 heeft ook de tweede generatie (vanaf 1894 tot 1909: geboortedatums) opgehouden te bestaan, met het overlijden van Harmpje Spronk (Harpmeue).
Van mijn generatie (1919 tot 1951) zijn al enkelen overleden.

 

Hans van Boven<