van boven
in oldebroek


Aankoop grond in 1899


In 1899 werd het landgoed Ekelenburg publiek verkocht. Het was het nog bestaande herenhuis met landerijen in de Broeklanden, aan de Broek- of Oude Dijk en aan weerszijden van de Mheneweg tot aan Mulligen.
Het landhuis met plm 8 ha grond en de gronden vanaf de Bovenstraatweg tot aan de Bovenheigraaf kwamen in bezit van Luit Klaver voor het bedrag van f 3000.--.
Op 29 augustus kocht grootvader de percelen 13 en 14 van sectie H, die lagen aan de zuidzijde van de kruising van Zuiderzeestraatweg en Mheneweg, groot 2.4 ha voor de som van f 2550,-- plus f 37,-- voor op de percelen staande bomen, plus onkosten f 253,64.
Toen grootvader op de avond van de verkopingsdag thuiskwam en het aan grootmoeder vertelde, zei ze: "mar Jaap, iej heb mien door niks van verteld, daj dat kopen wolt, in ik had dat nooit edôn". Grootvader antwoordde daarop:"net umdat iej mien dat zolt hem oferôn, he'k er nît eers mit joew over eproat".
Later koopt grootvader opnieuw gronden aan richting de Ekelenburg, mogelijk na 1914.
Linksonder staat eerste woning met een onduidelijke pijl naar boven. Dit betreft waarschijnlijk de boerderij tegenover de huidige cafetaria Het Wissel