De Ekelenburg in 1899

Kadasterkaart van het landgoed Ekelenburg in 1899, voor de openbare verkoping.In rood is aangegeven in welke percelen het landgoed voor de verkoop verdeeld is.
Mijn grootvader kocht de percelen 13 (met vijver, die mijn oom later in de loop van de jaren dicht zou gooien) en 14.